Zgłoszenia uczestnictwa: do 30 czerwca 2017r.

Nadsyłanie abstraktów: do 30 czerwca 2017 r.

Nadsyłanie artykułów: do 31 sierpnia 2017 r.

Opłata konferencyjna: do 31 lipca 2017 r.


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »