Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.

E-mail: 
Imię i nazwisko: 
Tytuł naukowy: 
Referat:   tak    nie  
Tytuł wystąpienia: 
Nazwa instytucji: 
Adres instytucji*: 
NIP instytucji: 
Telefon 
    

* kod, miejscowość, ulica


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »