25 X 2017

8.30-9.15

Rejestracja uczestników konferencji

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

ul. Ratajczaka 38/40

Kawa „na dzień dobry”

9.15-9.25

Przywitanie gości

SESJA I

Moderator: dr hab. Artur Jazdon

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

9.25-9.55

Em. prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski

Kraków

Biblioteki w procesach naukowych.

9.55-10.10

Prof. dr hab. Jacek Guliński

Zarząd Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznański Park Naukowo-Technologiczny UAM

Współczesna biblioteka uczelniana w służbie społeczeństwa i gospodarki.

10.10-10.30

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki

Scholarly Communication Research Group

Instytut Filozofii UAM

Biblioteka naukowa- ostatnia deska ratunku dla uczelni badawczych.

10.30-10.45

Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Czy uniwersytet potrzebuje biblioteki?

10.45-11.00

Lidia Derfert-Wolf

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Misja wspierania nauki a misja społeczna bibliotek szkół wyższych - relacje i znaczenie w świetle badań funkcjonalności i wpływu.

11.00-11.15

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

Zarząd Główny SBP

Wsparcie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla naukowej działalności bibliotek akademickich

11.15-11.40

Pytania, dyskusja

11.40-12.00

Przerwa kawowa

SESJA II

Moderator: Marek M. Górski

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

12.00-12.15

Maria Lamberti

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Czy bibliotekarz jest potrzebny uczonemu? Z 20 lat współpracy Oddziału Informacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu ze światem nauki.

12.15-12.30

Piotr Marcinkowski

Aleph-Polska

Oprogramowanie jako czynnik budujący sieci bibliotek.

12.30-12.45

Roman Piontek

EBSCO

Systemy do odkrywania naukowych zasobów Biblioteki.

12.45-13.00

Joanna Dziak

Politechnika Śląska, Biblioteka Główna

Działalność badawcza bibliotekarzy w świetle publikacji w czasopismach naukowych.

13.00-13.15

Krystyna Jazdon, Aleksandra Szulc

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Działania naukowe pracowników BU w Poznaniu - analiza i efekty.

13.15-13.30

Justyna Wójcik, Anna Pomorska-Kowalczyk

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Politechniki Lubelskiej jako partner wspierający naukę na Politechnice Lubelskiej.

13.30-13.45

Ewa Piotrowska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Działalność naukowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

13.45-14.00

Pytania, dyskusja

14.00-15.15

Obiad („Ogród smaków Pani Marii”, ul. Święty Marcin 78)

SESJA III

Moderator: Ewa Dobrzyńska-Lankosz

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

15.00-15.15

Krzysztof Nowicki

Wiceprezes Zarządu, ARFIDO

Patrycja Głuch

Specjalista ds. handlu, ARFIDO

Rozwój technologii RFID w Bibliotekach w ujęciu historycznym.

15.15-15.30

Leszek Czerwiński

Cambridge University Press

Prezentacja sponsorska.

15.30-15.45

dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Bazy publikacji pracowników w ocenie sprawozdawców wydziałowych.

15.45-16.00

Dorota Olejnik,

Kinga Nowakowska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Co pokoleniu Y i Z ma do zaproponowania biblioteka naukowa? Jak dostosować ofertę do użytkownika? Rola użytkownika w kształtowaniu zasobów biblioteki akademickiej. Wybrane aspekty działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

16.00-16.15

Żaneta Szerksznis

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Witryna biblioteki 2.0 w przestrzeni cyfrowej. Skuteczność promocji, udostępniania i organizacji oferty bibliotecznej w pomiarach Google Analitics na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

16.15-16.30

Urszula Poślada

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

„Będzie Pan zadowolony” - czy i jakie oczekiwania czytelnicze są realizowane w bibliotece uczelnianej.

16.30-16.45

Karolina Jaworska

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Jak powstaje „Polska Bibliografia Literacka”. Znaczenie współpracy z bibliotekami naukowymi.

16.45-17.00

Anna Dodot

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Analiza potrzeb szkoleniowych użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

17.00-17.15

Pytania, dyskusja

19.00

Koncert piosenki aktorskiej.

Uroczysta kolacja („Ogród smaków Pani Marii”, ul. Święty Marcin 78)

26 X 2017

8.45-9.00

Kawa „na dzień dobry”

SESJA IV

Moderator: dr Krzysztof Nierzwicki

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

9.00-9.20

Prof. UG dr hab. Maja Wojciechowska

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Budowanie kapitału społecznego przez biblioteki akademickie.

9.20-9.35

Mirosława Różycka Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Współpraca bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego.

9.35-9.50

Łukasz Tomczak, Katarzyna Panasiewicz

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Działalność kulturotwórcza i jej rola w bibliotece naukowej - z doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej.

9.50-10.05

Edyta Kołodziejczyk Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Bibliotekarze bibliotek naukowych menedżerami kultury - formy upowszechniania i popularyzacji kultury dostępne w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.

10.05-10.20

Agnieszka Kościelniak-Osiak

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

W poszukiwaniu remedium na wielofunkcyjność bibliotekarzy: Oddział Promocji, Wystaw i współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i jego zadania, jako instytucjonalna próba wyjścia z impasu.

10.20-10.35

Pytania, dyskusja

10.35-11.00

Przerwa kawowa

SESJA V

Moderator: dr Aldona Chachlikowska

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

11.00-11.15

Edyta Krużyńska,

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Impresariat artystyczny w bibliotece naukowej - na przykładzie działalności kulturalnej i popularyzatorskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

11.15-11.30

Wioletta Ernst, Anna Pukas

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Fotografia w przestrzeni biblioteki naukowej - nowy wymiar promocji zbiorów.

11.30-11.45

Radosław Michalski Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Kulturotwórcza rola Dokumentów Życia Społecznego w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

11.45-12.00

Hanna Kościńska-Jawień, Katarzyna Mól

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Gra biblioteczna w pracy bibliotekarza, jako narzędzie kształcenia kompetencji i forma aktywizacji użytkowników biblioteki.

12.00-12.15

Justyna Seiffert

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Jak opowieść budynku zrodziła pomysł na wyjątkową noc.

12.15-12.30

dr inż. Jacek Willecki

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Rozwój cyfrowych zasobów kultury finansowanych ze środków europejskich w ramach projektów bibliotek i innych podmiotów sektora kultury.

12.30-12.45

Iwona Ruść

Centrum NUKAT (Oddział Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)

Promocja katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych - fanaberia czy konieczność?

12.45-13.00

Pytania, dyskusja

13.00-13.30

Dyskusja podsumowująca. Zamknięcie obrad

12.30-14.00

Obiad („Ogród smaków Pani Marii”, ul. Święty Marcin 78) Goście wyjeżdżający wcześniej, mogą zjeść obiad od g.12.30.


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »