Opłata za udział w konferencji wynosi 320 zł od osoby i obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących.

Opłata konferencyjna: do 31 lipca 2017 r.

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903.

W tytule przelewu podając imię i nazwisko z dopiskiem K 00000668.

 

Pełny adres odbiorcy wpłaty:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

NIP: 777-00-06-350

 

 


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »