Em. prof. zw. dr hab Jacek Wojciechowski,
Kraków


dr Małgorzata Dąbrowicz,
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu


dr hab. Artur Jazdon,
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 


mgr Małgorzata Rychlik,
z-ca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
kierownik Oddziału Informacji
i Transferu Wiedzy


prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki,
Instytut Filozofii UAM


dr Aldona Chachlikowska,
sekretarz redakcji Rocznika
Biblioteka


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »