1. Prof. dr hab. UJ Jacek Wojciechowskireferat

2. Anna Piotrowska
    Biblioteka Politechniki Łódzkiej

3. Dobrosława Kamińska
    Biblioteka Politechniki Łódzkiej

4. Roman Dolny
    Akademia Ignatianum w Krakowie

5. Ewa Piotrowskareferat
    Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

6. Beata Leśna
    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

7. Katarzyna Mólreferat
    Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

8. Hanna Kościńska –Jawieńreferat
    Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

9. Piotr Marcinkowski referat
    Aleph-Polska

10. dr hab. Emanuel Kulczycki
      Instytut Filozofii UAM

11. dr hab. Artur Jazdon
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

12. dr Aldona Chachlikowska
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

13. Małgorzata Rychlik
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

14. Żaneta Szerksznisreferat
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

15. Aleksandra Szulcreferat
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

16. Hanna Wieland
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

17. Krystyna Jazdonreferat
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

18. Mirosława Różyckareferat
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

19. Włodzimierz Galicki
      Biblioteka Politechniki Łódzkiej

20. Edyta Kołodziejczykreferat
      Biblioteka Politechniki Łódzkiej

21. Marek.M.Górski
      Biblioteka Politechniki Krakowskiej

22. dr inż Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska
      Biblioteka Politechniki Łódzkiej

23. Leszek Czerwiński referat
      Regional Sales Manager
      Poland, Baltics States and CIS
      Academic Publishing

24. Agnieszka Wolańska referat
      Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego

25. Maria Lamberti referat
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

26. Monika Theus
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

27. Łukasz Tomczakreferat
      Biblioteka Politechniki Lubelskiej

28. Katarzyna Panasiewiczreferat
      Biblioteka Politechniki Lubelskiej

29. Justyna Wójcikreferat
      Biblioteka Politechniki Lubelskiej

30. Anna Pomorska-Kowalczykreferat
      Biblioteka Politechniki Lubelskiej

31. Tomasz Piestrzyński
      Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

32. Ewelina Jaworowskareferat
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

33. Roman Tomaszewski
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

34. Jolanta Wardaszko
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

35. Katarzyna Regulska
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

36. Dorota Wojewoda
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

37. Anita Kubacka
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

38. Elżbieta Czyżewska
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

39. Renata Tomaszewska
      Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

40. Joanna Hauser
      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

41. dr inż. Jacek Willeckireferat
      Biblioteka Politechniki Poznańskiej

42. Barbara Barańska-Malinowska
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

43. Maria Tereszczyn
      Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »