1. Em. prof. zw. dr hab Jacek Wojciechowski, Krakówreferat1

 2. Anna Piotrowska
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 3. Dobrosława Kamińska
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 4. Roman Dolny
  Akademia Ignatianum w Krakowie

 5. Ewa Piotrowskareferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 6. Beata Leśna
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

 7. Katarzyna Mólreferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 8. Hanna Kościńska –Jawieńreferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 9. Piotr Marcinkowskireferat1
  Aleph-Polska

 10. prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczyckireferat1
  Instytut Filozofii UAM

 11. dr hab. Artur Jazdon
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 12. dr Aldona Chachlikowska
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 13. Małgorzata Rychlik
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 14. Żaneta Szerksznisreferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 15. Aleksandra Szulcreferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 16. Hanna Wieland
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 17. Krystyna Jazdonreferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 18. Mirosława Różyckareferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

 19. Włodzimierz Galicki
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 20. Edyta Kołodziejczykreferat1
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 21. Marek.M.Górski
  Biblioteka Politechniki Krakowskiej

 22. dr inż Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 23. Leszek Czerwiński referat
  Regional Sales Manager
  Poland, Baltics States and CIS
  Academic Publishing

 24. Maria Lambertireferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 25. Monika Theus
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 26. Łukasz Tomczakreferat1
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej

 27. Katarzyna Panasiewiczreferat1
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej

 28. Justyna Wójcikreferat1
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej

 29. Anna Pomorska-Kowalczykreferat1
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej

 30. Tomasz Piestrzyński
  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 31. Ewelina Jaworowskareferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 32. Roman Tomaszewski
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 33. Jolanta Wardaszko
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 34. Katarzyna Regulska
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 35. Dorota Wojewoda
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 36. Anita Kubacka
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 37. Elżbieta Czyżewska
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 38. Renata Tomaszewska
  Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 39. Joanna Hauser
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 40. dr inż. Jacek Willeckireferat1
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej

 41. Barbara Barańska-Malinowska
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 42. Maria Tereszczyn
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 43. dr Andrzej Buck
  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

 44. dr Przemysław Bartkowiak
  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

 45. Urszula Pośladareferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 46. Anna Gryta
  Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 47. Anna Dodotreferat
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 48. Agnieszka Kościelniak-Osiakreferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 49. Władysława Wędzicha
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 50. Magdalena Nagięć
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 51. Mirosława Kiełbasa
  Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 52. Marzena Bielawska
  Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 53. Aleksandra Mikołajska
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 54. dr Beata Taraszkiewicz
  Bibioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

 55. Joanna Dziakreferat1
  Biblioteka Główna, Politechnika Śląska

 56. Natalia Figan,
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 57. Helena Olszewska,
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 58. prof. UG, dr hab. Maja Wojciechowska referat
  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 59. Wioletta Ernstreferat1
  Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

 60. Anna Pukasreferat1
  Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

 61. Karina Szołtysik
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

 62. dr Blanka Mrowicka,
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 63. Hanna Wesołowska-Mis,
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 64. Lidia Derfert-Wolfreferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 65. Dorota Olejnikreferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 66. Kinga Nowakowskareferat1
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 67. Anna Obrzut
  Redakcja EBIB, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 68. Danuta Szewczyk-Kłos
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

 69. Małgorzata Hankiewicz'
  Biblioteka Wydzału Biologii UAM

 70. Katarzyna Wiszniewska
  Biblioteka Wydziału Biologii UAM

 71. dr Iwona Taborska
  Biblioteka Wydziału Chemii UAM

 72. dr Józef Malinowski
  Wydziału Filologi Polskiej i Klasycznej

 73. Aleksandra Węclewska
  Biblioteka Wydziału Fizyki UAM

 74. Bogusława Szylin
  Biblioteka Wydziału Historyczneg UAM

 75. Teresa Nowak
  Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

 76. Wanda Stępska
  Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

 77. Edyta Szelejewska-Dembińska
  z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek wydziałowych i kierownik Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 78. Danuta Plucińska
  Biblioteka Wydziału Neofilologii UAM

 79. Aldona Górna
  Biblioteka Wydziału Neofilologii UAM

 80. Beata Ciesielska
  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM

 81. Aleksandra Wiśniewska
  Biblioteka Austriackiego Ośrodka Kultury UAM

 82. Małgorzata Matczak
  Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »