1. Prof. dr hab. UJ Jacek Wojciechowski                                                                                              referat

2. Anna Piotrowska

   Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 

3. Dobrosława Kamińska

   Biblioteka Politechniki Łódzkiej

4. Roman Dolny

   Akademia Ignatianum w Krakowie

 

5. Ewa Piotrowska

   Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie                                                   referat

 

6. Beata Leśna

   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

 

7. Katarzyna Mól

   Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie                                                   referat

 

8. Hanna Kościńska –Jawień

   Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie                                                   referat

 

9. Piotr Marcinkowski                                                                                                                          referat

     Aleph-Polska

 

10. dr hab. Emanuel Kulczycki

       Instytut Filozofii UAM

 

11. dr hab. Artur Jazdon

       Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

12. dr Aldona Chachlikowska

     Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

13. Małgorzata Rychlik                                                                                                                        

     Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

14. Żaneta Szerksznis                                                                                                                          referat

     Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

15. Aleksandra Szulc                                                                                                                            referat

     Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

16. Hanna Wieland

     Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

17. Krystyna Jazdon                                                                                                                             referat

     Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »