1. Em. prof. zw. dr hab Jacek Wojciechowski, Krakówreferat1

 2. prof. UAM dr hab. Jacek Gulińskireferat1
  Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 3. dr Małgorzata Dąbrowicz, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 4. Anna Piotrowska
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 5. Dobrosława Kamińska
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 6. Roman Dolny
  Akademia Ignatianum w Krakowie

 7. Ewa Piotrowskareferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 8. Beata Leśna
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

 9. Katarzyna Mólreferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 10. Hanna Kościńska –Jawieńreferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 11. Piotr Marcinkowskireferat1
  Aleph-Polska

 12. prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczyckireferat1
  Instytut Filozofii UAM

 13. dr hab. Artur Jazdon
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 14. dr Aldona Chachlikowska
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 15. Małgorzata Rychlik
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 16. Żaneta Szerksznisreferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 17. Aleksandra Szulcreferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 18. Hanna Wieland
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 19. Krystyna Jazdonreferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 20. Mirosława Różyckareferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

 21. Włodzimierz Galicki
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 22. Edyta Kołodziejczykreferat1
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 23. Marek M.Górski
  Biblioteka Politechniki Krakowskiej

 24. dr inż Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 25. Leszek Czerwińskireferat1
  Cambridge University Press

 26. Maria Lambertireferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 27. Monika Theus
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 28. Łukasz Tomczakreferat1
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej

 29. Katarzyna Panasiewiczreferat1
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej

 30. Justyna Wójcikreferat1
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej

 31. Anna Pomorska-Kowalczykreferat1
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej

 32. Tomasz Piestrzyński
  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 33. Ewelina Jaworowskareferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 34. Roman Tomaszewski
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 35. Jolanta Wardaszko
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 36. Katarzyna Regulska
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 37. Dorota Wojewoda
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 38. Anita Kubacka
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 39. Elżbieta Czyżewska
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 40. Lubomira Ważyńska
  Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 41. Joanna Hauser
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 42. dr inż. Jacek Willeckireferat1
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej

 43. Barbara Barańska-Malinowska
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 44. Maria Tereszczyn
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 45. dr Andrzej Buck
  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

 46. dr Przemysław Bartkowiak
  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

 47. Urszula Pośladareferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 48. Anna Gryta
  Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 49. Anna Dodotreferat
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 50. Agnieszka Kościelniak-Osiakreferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 51. Władysława Wędzicha
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 52. Magdalena Nagięć
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 53. Mirosława Kiełbasa
  Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 54. Marzena Bielawska
  Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 55. Aleksandra Mikołajska
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 56. dr Beata Taraszkiewicz
  Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

 57. Joanna Dziakreferat1
  Biblioteka Główna, Politechnika Śląska

 58. Natalia Figan,
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 59. prof. UG, dr hab. Maja Wojciechowskareferat1
  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 60. Wioletta Ernstreferat1
  Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

 61. Anna Pukasreferat1
  Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

 62. Karina Szołtysik
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

 63. dr Blanka Mrowicka,
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 64. Hanna Wesołowska-Mis,
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 65. Lidia Derfert-Wolfreferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 66. Dorota Olejnikreferat1
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 67. Kinga Nowakowskareferat1
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 68. Anna Obrzut
  Redakcja EBIB, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 69. Danuta Szewczyk-Kłos
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

 70. Małgorzata Hankiewicz
  Biblioteka Wydzału Biologii UAM

 71. Katarzyna Wiszniewska
  Biblioteka Wydziału Biologii UAM

 72. dr Iwona Taborska
  Biblioteka Wydziału Chemii UAM

 73. dr Józef Malinowski
  Wydziału Filologi Polskiej i Klasycznej

 74. Aleksandra Węclewska
  Biblioteka Wydziału Fizyki UAM

 75. Bogusława Szylin
  Biblioteka Wydziału Historycznego UAM

 76. Teresa Nowak
  Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

 77. Wanda Stępska
  Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

 78. Edyta Szelejewska-Dembińska
  z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek wydziałowych i kierownik Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 79. Danuta Plucińska
  Biblioteka Wydziału Neofilologii UAM

 80. Aldona Górna
  Biblioteka Wydziału Neofilologii UAM

 81. Beata Ciesielska
  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM

 82. Aleksandra Wiśniewska
  Biblioteka Austriackiego Ośrodka Kultury UAM

 83. Małgorzata Matczak
  Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

 84. dr Krzysztof Nierzwicki
  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

 85. Edyta Krużyńskareferat1
  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

 86. Radosław Michalskireferat1
  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 87. Sandra Szczepanowska
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 88. Justyna Seiffertreferat1
  Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 89. Krystyna Wiatr,
  Biblioteka Politechniki Krakowskiej

 90. Karolina Jaworskareferat1
  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 91. Ewa Kozarska
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Biblioteka Główna

 92. Alicja Portacha
  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

 93. Ewa Dobrzyńska-Lankosz
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 94. Iwona Ruśćreferat1
  Centrum NUKAT (oddział Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)

 95. Katarzyna Bartosiakreferat1
  Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

 96. Kamil Banaszewskireferat1
  Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

 97. Agata Brodacz
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 98. Hanna Borówka-Woźniak
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 99. Witold Sygocki
  CIOP-PIB w Warszawie

 100. dr inż. Katarzyna Maćkiewiczreferat1
  Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 101. Justyna Kamińska-Wolnyreferat1
  Grupa Sygnity

 102. Anna Zelmańska-Lipnicka
  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 103. dr Maciej Szablewski
  Biblioteka Narodowa w Warszawie

 104. Agnieszka Baszko
  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

 105. Karolina Tomczyk-Kozioł
  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

 106. Edyta Strzelczyk
  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

 107. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńskareferat1
  Zarząd Główny SBP

 108. Małgorzata Furgał
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej

 109. Karolina Popławska
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej

 110. Iwona Wolniewicz-Pujanek
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej

 111. Łukasz Jeszke
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej

 112. Renata Tomaszczak
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej

 113. Marianna Maksymowicz
  Biblioteka WMIM UW

 114. Lilianna Kozłowska
  Dział Ewaluacji i Statystyki oraz Biblioteka Naukowa
  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
  Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

 115. Jędrzej Leśniewski
  Politechnika Wrocławska,
  Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

 116. Aleksandra Staniszewska
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 117. dr Aldona Chlewicka-Mączyńska
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 118. Krzysztof Nowickireferat1
  ARFIDO

 119. Patrycja Głuchreferat1
  ARFIDO

 120. Elżbieta Edelman
  Akademia Morska w Szczecinie, Biblioteka Główna

 121. Ewa Dobrzyńska-Lankosz
  Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 122. Justyna Kamińska-Wolny
  Sygnity Business Solutions SA

 123. Elżbieta Szczęsny
  Sygnity Business Solutions SA

 124. Aribert Z. Szarejko
  H+H Software GmbH

 125. Damian Piera
  EBSCO

 126. Roman Piontekreferat1
  EBSCO


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »