1. Prof. dr hab. UJ Jacek Wojciechowskireferat

2. Anna Piotrowska

    Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 

3. Dobrosława Kamińska

    Biblioteka Politechniki Łódzkiej

4. Roman Dolny

    Akademia Ignatianum w Krakowie

 

5. Ewa Piotrowskareferat 

    Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

6. Beata Leśna

    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

 

7. Katarzyna Mólreferat 

    Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

8. Hanna Kościńska –Jawieńreferat 

    Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

9. Piotr Marcinkowski referat

    Aleph-Polska

 

10. dr hab. Emanuel Kulczycki

      Instytut Filozofii UAM

 

11. dr hab. Artur Jazdon

      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

12. dr Aldona Chachlikowska

      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

13. Małgorzata Rychlik

      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

14. Żaneta Szerksznisreferat

      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

15. Aleksandra Szulcreferat 

      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

16. Hanna Wieland

      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

17. Krystyna Jazdonreferat

      Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 

18. Mirosława Różyckareferat

      Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

 

19. Włodzimierz Galicki

      Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 

20. Edyta Kołodziejczykreferat

      Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 

21. Marek.M.Górski

      Biblioteka Politechniki Krakowskiej

 

22. dr inż Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska
      Biblioteka Politechniki Łódzkiej

23. Leszek Czerwińskireferat
      Regional Sales Manager
      Poland, Baltics States and CIS
      Academic Publishing


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »