Sprawozdanie Koła SBP BU za rok 2013

Koło SBP BU reaktywowano po 2-letniej przerwie działania i po odejściu przewodniczącego Koła mgra Piotra Marcinkowskiego z Biblioteki Uniwersyteckiej.

W listopadzie 2012 r. wybrano nowy Zarząd Koła SBP BU ;

 • przewodnicząca mgr Aleksandra Szulc
 • sekretarz mgr Bożena Świstek-Oborska
 • skarbnik mgr Aleksandra Mikołajska
 • Zarząd Koła SBP BU uaktualnił listę członków i przedstawił plan działania na rok 2013.

  Obecnie Koło SBP BU liczy 37 osób.

  W roku 2013 odbyło się 9 zebrań członków Koła SBP BU na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej. We wszystkich spotkaniach uczestniczyło 165 osób.

  Zebrano składki za rok 2013 r. i przekazano skarbnikowi Oddziału Poznańskiego SBP. ( wpłacono 1.341 zł, z tej sumy do naszej dyspozycji jest 670,50 gr oczywiście za okazaniem rachunków).

  Tematyka Zebrań Koła SBP BU w 2013 roku:

 • poinformowano członków o organizacji kolejnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 7-8.06.2013 r.
 • przewodnicząca Koła SBP BU mgr A. Szulc zrelacjonowała przebieg Zjazdu Oddziału Poznańskiego SBP, przedstawiła nowe władze Oddziału Poznańskiego na kadencję 2013-2016, przedstawiła delegatów z naszego Koła na Zjazd Okręgu Wielkopolskiego SBP; kandydatkami były; A. Szulc, A. Mikołajska, A. Szatkowska i H. Wieland.
 • przedstawiono postacie patronów bibliotekarzy; św. Wawrzyniec z Rzymu, św. Hieronim, św. Izydor z Sewilli, św. Katarzyna z Sieny,
 • zasady funkcjonowania SBP w Polsce i podobnych instytucji w wybranych krajach Europy,
 • cyklicznie prezentowano najnowszą literaturę bibliologiczną (mgr Krystyna Jazdon),
 • Koło SBP BU włączyło się w organizację Tygodnia Bibliotek (8-15.05.2013), zorganizowało i przeprowadziło dwa konkursy o tematyce bibliotecznej; na plakat oraz na utwór wierszowany „Lepieje”, wręczenie nagród odbyło się podczas trwania „Wieczoru w Bibliotece” 10 maja 2013 r.,
 • Koło SBP BU współorganizowało stoisko promujące Oddział Poznański SBP i poszczególne koła podczas IV Tygodnia Organizacji Pozarządowych w Poznaniu. Impreza odbyła się 14.09.2013 r. Głównym organizatorem był Urząd Miejski w Poznaniu,
 • członek Koła SBP BU mgr M. Dudek, przedstawił zebranym wrażenia z uczestnictwa w 8 Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie „Biblioteka - twój czas, twoje miejsce” (12-13.09.2013)
 • na spotkaniu listopadowym zorganizowano konkursy i zabawy andrzejkowe.
 • Nagrody:

  Pani mgr Alicja Spaleniak, starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej, wieloletni członek SBP, 19 11.2013 r. odebrała nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego, była to już XX edycja Konkursu.

  Dr hab. Artur Jazdon, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, wieloletni członek SBP, otrzymał Nagrodę Naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. A. Łysakowskiego za książkę „Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego.”

  Poznań, 14.01.2014

  protokół sporządziły

  mgr Aleksandra Szulc
  mgr Bożena Świstek – Oborska
  mgr Aleksandra Mikołajska