Zarząd

Przewodnicząca

mgr Aleksandra Szulc 

Skarbnik

mgr Aleksandra Mikołajska

Sekretarz

mgr Bożena Świstek-Oborska