poniedziałek, 01 wrzesień 2014 00:00

Laureaci Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego

Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego jest przyznawana od 1993 roku przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego zasłużonym bibliotekarzom. Nagrodę przyznaje się w uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych i naukowych w zakresie bibliotekarstwa.

 

Laureaci Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

2013

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznała Nagrodę Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa mgr Alicji Spaleniak – długoletniej kierowniczce Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

 

2011

Laureatką Nagrody Głównej została Pani mgr Halina Kozak, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za całokształt pracy zawodowej, a przede wszystkim za długoletnią działalność w Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie nagrody odbyło się w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich 3 listopada.

 

2010

Laureatem Nagrody Głównej została dr Aldona Chachlikowska, wieloletni sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, kierownik Oddziału Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych, sekretarz redakcji rocznika „Biblioteka”, zasłużony dydaktyk, organizator wielu konferencji i wydarzeń kulturalnych.

 

2008

Laureatem został dr Artur Jazdon – od 17 lat dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – bibliotekoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, bibliotekarz dyplomowany, pełniący wiele funkcji społecznych. Zapalony i zaangażowany dydaktyk wykładający przedmioty zawodowe na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów: od licencjackich po podyplomowe. Redaktor naczelny rocznika „Biblioteka”, członek kolegiów redakcyjnych „Roczników Bibliotecznych”, „Przeglądu Bibliotecznego”, serii SBP Nauka – Dydaktyka – Praktyka.

2006

Nagrodę Młodych im. Andrzeja Wojtkowskiego otrzymał dr Rafał Wójcik, pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych (Pracownia Starych Druków) Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

2004

Laureatem Nagrody Młodych im A. Wojtkowskiego została mgr Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, pracująca w Oddziale Zbiorów Zwartych Nowych w Bibliotece Uniwersyteckiej. Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu katalogowania w formacie MARC21.

2003

Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego został uhonorowany wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Zbigniew Sławiński, przez wiele lat odpowiedzialny za ochronę i udostępnianie zbiorów; dydaktyk i członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Biblioteka”.