piątek, 09 maj 2014 00:00

Konkurs BUskaliki - wręczenie nagród

Ogłaszamy wyniki konkursów Koła Biblioteki Uniwersyteckiej SBP »

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach od 8 do 15 maja 2014 r., już po raz jedenasty, organizuje Tydzień Bibliotek, tym razem pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Z tej okazji Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu pragnie zachęcić wszystkich sympatyków „książki, bibliotek i poezji” do udziału w konkursie na najlepszy BUskalik. Słowo „BUskalik” to nic innego jak moskalik, ale o tematyce związanej z biblioteką i szeroko pojętą bibliologią.

Czym jest moskalik? To krótki, rymowany i dowcipny wierszyk, będący parodią fragmentu „Poloneza Kościuszki” Rajnolda Suchodolskiego, utworu z 1831 roku:

Kto powiedział, że Moskale
Są to bracia dla Lechitów,
Temu pierwszy w łeb wypalę
Przed kościołem Karmelitów.

W dwóch pierwszych wersach, zaczynając od sformułowania: Kto powiedział, że... lub podobnego, umieszcza się jakąś opinię, najczęściej zawierającą w sobie nazwę narodu czy plemienia, w trzeciej – groźbę dla tego, kto będzie ją wygłaszał i w czwartej – miejsce, gdzie zostanie ona zrealizowana (zazwyczaj jest to kościół albo inny budynek kościelny). Układ rymów: abab.

Innym przykładem mogą być następujące moskaliki:

Kto powiedział, że Anglicy
uczęszczają do teatrów,
tego rąbnę po przyłbicy
pod kościołem Bonifratrów.

Kto powiedział, że Łotysze
używają ludzkiej mowy,
z listy zdrowych go wypiszę
pod murami Częstochowy.

I przykład na BUskalik:

Kto powiedział: transformerzy
nie znają się na robocie,
ten zawiśnie głową na dół
na Marcina kutym płocie

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 2. Każdy z uczestników może przygotować nie więcej niż 5 utworów. Prace w kopercie opatrzonej odpowiednim hasłem (logo Autora) należy składać do urny z napisem BUskaliki w Informatorium Biblioteki Uniwersyteckiej (katalog, pokój 140).

 3. Oddzielną kopertę z tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe Autora, należy złożyć do drugiej urny z napisem AUTORZY.

 4. Termin składania prac upływa 15 kwietnia br.

 5. BUskaliki – po komisyjnym otwarciu kopert – zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej (lib.amu.edu.pl) – Konkurs BUskaliki.

 6. W głosowaniu, które zakończy się 8 maja br., może wziąć udział każdy zainteresowany, oddając swój głos na wybrane utwory (maksymalnie 5 utworów).

 7. Głosowanie odbywa się elektronicznie w ankiecie Google Docs od 18 kwietnia do 8 maja. Link do ankiety głosowania zostanie podany najpóźniej 18 kwietnia na stronie www.lib.amu.edu.pl – Konkurs BUskaliki.

 8. Głosy zostaną policzone i podane do wiadomości przez Zarząd Koła SBP BU na stronie - www.lib.amu.edu.pl – Konkurs BUskaliki.

 9. Ogłoszenie wyników na 10 najpopularniejszych i najbardziej żartobliwych BUskalików (po ujawnieniu zawartości kopert z imieniem i nazwiskiem Autora) i wręczenie nagród nastąpi 9 maja br. o godz. 17.00 podczas Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Ratajczaka 38.

 10. Autorzy pięciu zwycięskich BUskalików otrzymają nagrody.

 11. Spośród wszystkich głosujących zostanie wylosowanych i nagrodzonych 5 osób.

Zdjęcia: Rafał Michałowski