poniedziałek, 06 marzec 2017 13:41

Walne zebranie 8.03.2017r.

Szanowni Państwo,

dnia 8 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali 82 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, odbędą się wybory zarządu Koła SBP BU na kolejną czteroletnią kadencję oraz delegatów na Oddziałowe Zjazdy Delegatów. Obowiązkowo zapraszamy wszystkich członków SBP.

Mile widziane będą osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zapisując się, osoby te będą mogły również głosować, ponieważ zgodnie z Uchwałą nr 3/2016 Zarządu Głównego SBP liczy się stan faktyczny członków Koła SBP w dniu zwołania walnego zebrania.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. Działając w Stowarzyszeniu możemy aktywnie tworzyć przestrzeń partnerską dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy, wpływać na integrację środowiska bibliotekarzy i wprowadzać swoje pomysły w życie, nawet te, niekoniecznie związane bezpośrednio ze swoim stanowiskiem pracy.

Łączę pozdrowienia

Aleksandra Szulc
przewodnicząca Koła SBP BU

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 marzec 2017 13:45