wtorek, 19 kwiecień 2016 13:50

Konkurs na projekt witraża zdobiącego okno holu biblioteki

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach od 8 do15 maja 2016 r., już po raz trzynasty, organizuje Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, tym razem pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Z tej okazji Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu ogłasza konkurs na projekt witraża zdobiącego okno holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

REGULAMIN KONKURSU

I. I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 2. Celem konkursu jest :
  - upowszechnienie i popularyzacja sztuki,
  - zainteresowanie czytelników, studentów i mieszkańców Poznania biblioteką w aspekcie architektonicznym.
 3. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Jury.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 projekt witraża (otwór okienny o wymiarach 33,5 x 65,5 cm, łuk (od podstawy okna 69,5 cm).
 2. Projekt lub jego skan w formacie jpg, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  okno
 3. Termin nadsyłania prac upływa 3 maja 2016 roku.
 4. Prace zostaną umieszczone 5 maja 2016 roku na stronie www Biblioteki.
 5. Na projekt witraża będzie można głosować do dnia 12 maja 2016 roku, wysyłając e-mail z numerem projektu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Głosować można na jeden projekt z jednego adresu e- mail.
 7. Głosy zostaną policzone i podane do wiadomości przez Zarząd Koła SBP BU.
 8. Ogłoszenie wyniku na najciekawszy projekt witraża nastąpi 14 maja br. o godz. 16.00 w sali 82 Biblioteki Uniwersyteckiej.
 9. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziano nagrodę rzeczową.
 10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 12. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
 13. Organizator uzyskuje prawo do wykorzystywania nadesłanych projektów do ich wielokrotnej ekspozycji na wydawanych przez siebie materiałach.
 14. Nagrodzony projekt zostanie wzięty pod uwagę przy planowanym stworzeniu witraża i jeżeli zostanie zaakceptowany przez władze uczelni oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, z autorem projektu zostaną ustalone szczegóły koncepcji.


Pobierz plik oświadczenia »

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanego projektu oraz że przenoszę bezpłatnie na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich prawa autorskie i pokrewne do przesłanego przeze mnie projektu, na następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania projektem, a w szczególności: publicznego wykorzystania projektu, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych Uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że Uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie.

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.

Ponadto oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu z uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z Postanowieniami ogólnymi Regulaminu Konkursu.

…………..…………………….

Data i czytelny podpis

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 19 kwiecień 2016 15:51