Dokumenty życia społecznego są nośnikami danych o wszelkich aspektach życia społecznego, posiadają wartość użytkową, praktyczną i naukową, a także stanowią ważne źródło informacji w badaniach naukowych, niekonwencjonalnie odzwierciedlając życie gospodarcze, społeczne, polityczne, naukowe i kulturalne.

Rodzaje dokumentów życia społecznego gromadzone w polskich bibliotekach

Afisze, drobne artefakty, bilety wstępu, komunikacyjne; biuletyny informa­cyjne, broszury, cenniki, druki o bezpieczeństwie i higienie pracy, dokumenty personalne, dyplomy, druki okolicznościowe, ekslibrisy, fanziny, filmy, foldery, formularze, fotogazetki, gazetki, ilustracje, informatory, instrukcje, jednodniów­ki, kalendarze, katalogi, w tym: asortymentowe, składkowe, antykwaryczne, zapo­wiedzi, artystyczne, muzealne, oświatowe, gospodarcze, turystyczne, handlowe; kasety magnetofonowe, kasety wideo, klepsydry, komunikaty, książki telefonicz­ne, adresowe, kodowe, hodowlane; legitymacje, listy członków, listy otwarte, nie publikowane materiały ze zjazdów i konferencji, nalepki, numizmaty, obwieszcze­nia, odezwy, oferty handlowe, opisy wynalazków i pomysłów racjonalizatorskich, oświadczenia, petycje, plakaty, plakietki, plany gospodarcze i ich projekty, pocztówki, programy nauczania i imprez artystycznych, działania różnych instytucji i grup, obchodów rocznic i jubileuszy; proporczyki, prospekty, przewodniki, regu­laminy, rejestry, reklamówki, repertuary kin, teatrów, oper, filharmonii; rozkłady jazdy, spisy, sprawozdania z działalności organizacji i instytucji, statuty, świadectwa, taryfy, teksty mów, uchwał, ulotki, umowy, telegramy, widokówki, wydawnictwa propagandowe, wykazy, waluty, papiery wartościowe, wycinki prasowe, wydawnic­twa niezależne, wykazy osobowe, zaproszenia, zarządzenia władz, urzędów, orga­nizacji, zdjęcia, zestawienia statystyczne, zgłoszenia, znaczki pocztowe.

Firlej-Buzon Aneta, Dokumenty Życia Społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2002, s. 182.